Vær åben for lærdom

Man skal lære af historien for at kunne forstå fremtiden. Konstant i vores liv sker der ting, som vi kan tage ved lære af. Men forudsætningen for at vi kan lære, er at vi er åbne overfor det. Hvis vi ikke vil lære, kan vi ikke lære.

Vigtigheden i åbenheden

Det er så vigtigt, at vi er åbne for at lære. Hvis vi aldrig nogensinde sætter os ned og reflekterer over de ting, der sker i vores liv og derved åbner vores sind op for at få noget lærdom ud af det, kommer vi aldrig videre. Måske kommer vi videre fysisk, men mentalt, spirituelt, vil vi for evigt sidde fast det samme sted. Vi mennesker er det dyr med allermest potentiale for at udvikle os og lære.

Vi må ikke spilde dette potentiale ved bare at lade handlinger og hændelser i vores liv forbi passere uden at skænke dem en dybere tanke. Vi skylder os selv at tage ved lære af vores personlige historie. Ellers er den spildt og alt tages for givet. Vi kan også lære af andre, eksempelvis igennem citater om livet på www.gode-citater.dk, hvor man kan finde masser af stof til eftertanke.

Skriv ned

En god måde, hvorpå man kan reflektere over hændelser i vores liv er at skrive dem ned. Når man skal skrive noget, tvinger man nemlig sig selv til at omforme de flyvske, uhåndgribelige og ukonkrete tanker vi har, til noget fast, en række ord, der kan beskrive dem.

Når vi omsætter vores følelser omkring en hændelse til beskrivende ord, reflekterer vi helt automatisk over det, og allerede der er læringsprocessen igangsat.

Så snart vi reflekterer, lærer vi. At lære af sine handlinger er ikke en ting, man kan sætte sig ned og gøre. Man beslutter sig ikke for, at ”nu lærer jeg”. At lære er noget, der sker i en flydende proces, der eksisterer som en del af vores refleksioner.

You may also like...